Hier verschijnt ongeveer om de maand een nieuw gedicht, in gesproken en geschreven vorm. Soms komt het uit een van mijn bundels, soms is het niet eerder gepubliceerd. Dit keer een gedicht uit Stofloze afdruk (2021).

1

Mimiek van het water de oogopslag van de golven
de grijns van een maalstroom het kokhalzen 
van de sluizen de rivier rimpelt zich

zo oud zo oud

het geduw en getrek rond de kribben de hunkerende
schoot van de uiterwaarden de vissen in het diepe
komen pas bovendrijven als ze

dood zijn dood

de stroom die voortstuwt wat nog had willen
blijven de scheepsschroeven die het vocht
penetreren de oevers 

kalven af kalven af

de pont die de worm doormidden snijdt de aak
die een moeder draagt en een hond de man
zonder vlees op de dijk 

roept je roept

2

Daar rijd ik met de rouw verterende ouder
langs de rivier die uitmondt
kan haar niet schelen waar

geheugenvlagen wapperen achter de dijken
fietstochten blijven zich herhalen
tot de voren in het asfalt 
niet meer zijn te genezen

en achter de einder lacht de man
om wie het is begonnen

het is een vriendelijke lach 
die wegsterft
als een zon.