Ik werkte de hele maand februari in het Roland Holsthuis in Bergen aan mijn roman De Stiefvader en maakte daar een video bij.