De video Oordeel (2015) is gemaakt voor het kleine festival ‘Het circus van de geest’, dat gehouden werd op 18 april 2015 te Den Hoorn, Texel. Het festival is georganiseerd door Willem Broens.

Aanleiding voor het houden van het festival was een schilderij van een onbekende meester, dat jarenlang gehangen heeft in het gemeentehuis van Texel. Onderwerp: het oordeel van Salomo. Aan de voorstelling werkten o.a. mee: Pieter de Nijs en P. F. Thomése.