Hier verschijnt ongeveer om de maand een nieuw gedicht, in gesproken en geschreven vorm. Soms komt het uit een van mijn bundels, soms is het niet eerder gepubliceerd. Dit keer een complete cyclus uit de bundel Spreekt de troubadour (Arbeiderspers, 2012).

1.

In ons bed drijven de verboden scheepjes, doorklieven
je golvende lijf, de boegbeelden zijn nakende
wijven, iemand schiet de zeilen aan flarden, in ons bed
varen de kwade galjoenen, doorsnijden je hart

want hoeveel harten moesten daarom breken

In ons bed is mijn rug een geluidswal, gemaakt
van vergane talen, archeologische broei
van subterrane verhalen, in ons bed is mijn zwijgen
een kade, te hoog voor jou om aan te leggen

want, o de maatloze verlatenheden.

2.

Als achter je borsten de schrikhaan kraait
wees niet bang voor de scheur van de nacht

als ik mijn stem scherp, de nimbus
weggris boven onze hoofden

als ik je vermoeden breek,
mijn verraad als een hostie op je tong leg

als achter je borsten de schrikhaan kraait
wees niet bang voor de scheur van de nacht

en maar niet
het trotse hoge woord van liefde spreken.

3.

Vandaag rol ik mij op, slink je tegemoet,
ik kan beter dood zijn, roep je, dood,
dan is mijn lichaam tenminste ook voorbij

wij zijn maar als de blaren in de wind

je staat naakt in de kamer als een woedende bosgod
met de lange haren van Maria Magdalena
het zijn de lianen van je vrees verknoopt
tot op je voeten, het zijn de slangen
die ik om je heen laat kronkelen

onder de wind in hulpeloos verdriet

vandaag rol ik mij op, slink je tegemoet,
ik kan beter dood zijn, roep je, dood,
maar in je lichaam brandt het feller dan ooit.

4.

Als achter je borsten de schrikhaan kraait
wees niet bang voor de roep van de dag

als je ontdekt dat er erts ligt opgetast
in de aderen van je geheugen

als je voelt dat je daar goud uit kunt winnen
en de ochtend gaat gloren

als je baadt in het ontplooiende licht,
het ontwakende dat ontwapent

als achter je borsten de schrikhaan kraait
wees niet bang voor de roep van de dag

laten wij zacht zijn voor elkander